Centrale telefoniczne LG Ericsson

Centrale telefoniczne LG Ericsson

Centrale telefoniczne Panasonic

Centrale telefoniczne Panasonic

Aparaty telefoniczne przewodowe

DA210 E-gwarancja
DA210
Cena: 53.00 zł
DA310 PROMOCJA!!! E-gwarancja
DA310 PROMOCJA!!!
Cena: 59.04 zł
DA510 E-gwarancja
DA510
Cena: 69.00 zł
DA610 E-gwarancja
DA610
Cena: 121.00 zł
DA710 E-gwarancja
DA710
Cena: 146.00 zł
Gigaset DX800A E-gwarancja
Gigaset DX800A
Cena: 988.00 zł
Sieciowy telefon IP KX-NT400 E-gwarancja
Sieciowy telefon IP KX-NT400
Cena: 2500.00 zł
Telefon przewodowy KX-TS500 E-gwarancja
Telefon przewodowy KX-TS500
Cena: 63.96 zł
Telefon przewodowy KX-TS520 E-gwarancja
Telefon przewodowy KX-TS520
Cena: 72.00 zł
Telefon Sip KX-UT123 E-gwarancja
Telefon Sip KX-UT123
Cena: 331.00 zł
Telefon Sip KX-UT133 E-gwarancja
Telefon Sip KX-UT133
Cena: 467.00 zł
Telefon Sip KX-UT136 E-gwarancja
Telefon Sip KX-UT136
Cena: 505.00 zł

Aparaty telefoniczne bezprzewodowe

Urządzenia biurowe

KX-FA52 E-gwarancja
KX-FA52
Cena: 109.47 zł
KX-FA83 E-gwarancja
KX-FA83
Cena: 145.14 zł
KX-FA84 E-gwarancja
KX-FA84
Cena: 391.00 zł
UG-3221 E-gwarancja
UG-3221
Cena: 239.85 zł

Gwarancja

Produkty marki Panasonic objęte są ochroną gwarancyjną.

 Zapewnia ona bezpłatną naprawę produktów, których usterki były następstwem użycia wadliwych części i/lub defektów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych  np. żarówek, baterii i akumulatorów, chyba, że treść warunków gwarancji odnoszących się do konkretnych kategorii urządzeń stanowi inaczej.

Gwarancja nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową.

e-Gwarancja

Obowiązuje na terytorium Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii i jest stosowana jedynie dla produktów dystrybuowanych przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce. Wymaganym dokumentem przy zgłoszeniu reklamacji produktu jest czytelny fiskalny dowód zakupu, pod warunkiem że kraj zakupu i kraj zgłoszenia reklamacji jest taki sam. Dokument ten należy przedstawić wraz z wadliwym produktem w Autoryzowanym Centrum Serwisowym lub w przypadku naprawy „domowej” pracownikowi wykonującemu naprawę.

Awaria w/w produktów powinna być zgłoszona bezpośrednio do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.

Warunki gwarancji:

Gwarancja Gigaset

© 2012. Centrum Teleinformatyki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl