0 produktów   0 produktów  |  0 PLN  
 


DOŚWIADCZ BOGACTWA FUNKCJONALNOŚCI

ORAZ WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI ROZWIĄZANIA

TELEKOMUNIKACYJNEGO iPECS eMG80
iPECS eMG80 to zoptymalizowana hybrydowa platforma telekomunikacyjna zawierająca zaawansowaną technologię VoIP oraz IP/TDM. Możliwość korzystania z komunikacji IP dostarcza pełną paletę dodatkowych funkcji umożliwiając dostęp przedsiębiorstw do wysoce wyrafinowanych aplikacji w prosty i ekonomiczny sposób.


Platforma iPECS eMG80 jest idealnym rozwiązaniem telekomunikacyjnym zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw zatrudniających do 100 pracowników. Modułowa architektura platformy eMG80 z łatwością pozwala na rozbudowę systemu wraz ze wzrostem liczby pracowników w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu platformy iPECS eMG80 użytkownicy otrzymują idealnie dopasowany do swoich potrzeb system telekomunikacyjny wraz z możliwością redukcji kosztów telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstwa.


REDUKCJA KOSZTÓW W PARZE Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ VoIP


Platforma telekomunikacyjna iPECS EMG80 wyposażona jest w zaawansowany system telefonii VoIP działający w korzystnym cenowo systemie SIP Trunk oraz w technologię mobilną, zdalny dostęp oraz możliwość uzyskania sieciowania systemu bez ograniczeń geograficznych.


PROSTA INSTALACJA ORAZ ADMINISTRACJA


iPECS eMG80 korzysta z zaawansowanej administracji przeglądarki internetowej HTML5, która jest intuicyjna prosta w obsłudze oraz konfiguracji systemu. Panel instalacyjno -administracyjny prezentuje podstawową instalację systemu w prosty i przejrzysty sposób. Komunikaty są w języku angielskim lub innym języku lokalnym do wyboru.


PEŁNA PALETA FUNKCJI ORAZ APLIKACJI


Nowoczesna platforma telekomunikacyjna iPECS eMG80 dostarcza dużą rozpiętość zarówno prostych funkcji takich jak: Transfer Połączenia, Identyfikacja Połączenia, MOH, itp. jak i funkcji zaawansowanych włączając w to wielopoziomowy System Zapowiedzi Głosowych oraz Pocztę Głosową z możliwością powiadomienia poprzez email lub telefon komórkowy.


BOGATY ZESTAW FUNKCJI


- Zintegrowany Automatyczny System Zapowiedzi Głosowych/Poczta Głosowa - dostęp użytkownika do Zintegrowanego Automatycznego Systemu Zapowiedzi Głosowych/Poczty Głosowej zrealizowany jest poprzez bramę(VSF) zamontowaną w module głównym KSU zawierającą procesor sterujący, 4 kanały dostępu oraz możliwość nagrania zapowiedzi lub wiadomości głosowych do 1 godziny. Poprzez zastosowanie opcji rozbudowy pamięć można zwiększyć do 16 godzin i 4 kanałów.


- IP-Attendant- jest o aplikacja oparta na systemie Windows dla komputerów PC za pomocą której wszystkie funkcje systemu są zwizualizowane w taki sposób aby Administrator z łatwością mógł kontrolować system połączeń telefonicznych, Użytkowników wraz z funkcjami systemu iPECS eMG80 poprzez udostępniony komputer. IP Attendant zawiera także oprogramowanie audio ( głośnik, mikrofon) dla PC toteż nie jest konieczne posiadanie telefonu stacjonarnego.


-Centralny Opertator - gdy Użytkownik wykonuje połączenie poprzez wybór (0) ze swojego telefonu stacjonarnego zlokalizowanego w posieciowanym systemie to połączenie może być skierowane do Centralnego Operatora Systemu. Lokalny system zarządzania połączeniami aktywuje funkcję Attendant DND kierując połączenie lokalne do Centralnego Operatora.


- automatyczna dystrybucja połączeń ( ACD) - iPECS ACD to aplikacja służąca do elastycznego kierowania ruchem połączeń przychodzących w czasie rzeczywistym, umożliwiająca monitorowanie Agentów skupionych w grupach ACD oraz uzyskania statystyk dotyczących połączeń oraz możliwość zarządzania raportami. Osoba dzwoniąca po odsłuchaniu zapowiedzi jest kierowana do wolnego Agenta. W przypadku gdy Agent jest zajęty Dzwoniący automatycznie jest kierowany do kolejki oczekujących na połączenie. Gdy liczba oczekujących osób dzwoniących przekracza dopuszczalną ilość, połączenie jest kierowane do innego ( alternatywnego ) punktu dystrybucji połączeń.


-Web Call Back - panel sieciowy Użytkownika umożliwia skorzystanie z funkcji Call Back ( Oddzwoń). W panelu tym Użytkownik ma możliwość zestawienia połączenia pomiędzy dwoma numerami telefonicznymi. Rekord połączenia SMDR generowany jest wraz z zidentyfikowanym przez portal numerem Terminala.


- powiadomienie email - kiedy system otrzyma nową wiadomość głosową automatycznie sprawdza ustawiony status powiadomienia z zostawionej wiadomości Poczty Głosowej Użytkownika. Jeżeli status powiadomienia o wiadomości Poczty Głosowej jest włączony, system wysyła informację za pośrednictwem emaila oraz wiadomość głosowa załączona jest do powiadomienia w formacie .wav.

-centralna Poczta Głosowa - zewnętrzne poczta głosowa może być dołączona do posieciowanego systemu w celu dostarczenia usług Centralnej Poczty Głosowej dla wszystkich telefonów znajdujących się w sieci.


-Grupy abonentów - administrator Systemu może udostępnić konfigurację grupy odbiorców ( max. 32 terminale włączając w to terminal główny) połączeń przychodzących na główny numer Użytkownika. Jeżeli połączenie przychodzące zostanie skierowane do głównego terminala, wszyscy członkowie otrzymują powiadomienie o przychodzącym połączeniu i mogą odebrać to połączenie. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z terminala głównego w celu wykonania połączenia wychodzącego, wszyscy członkowie grupy mogą bezpośrednio odbierać kierowane do nich połączenia.


-Mobile Extension - użytkownik platformy telekomunikacyjnej iPECS eMG80 ma możliwość rejestracjo swojego telefonu komórkowego w systemie. Dzięki tej funkcji Użytkownik za pomocą telefonu komórkowego może odbierać oraz wykonywać połączenia poprzez system telekomunikacyjny eMG80. Połączenie DDI kierowane jest równolegle do telefonu komórkowego oraz telefonu systemowego. Jeżeli telefon komórkowy sparowany jest z grupą HUNT to połączenia przychodzące do danej grupy mogą być odbierane przez telefon komórkowy Użytkownika. Poprzez telefon komórkowy Użytkownik ma dostęp do wszystkich zasobów platformy iPECS eMG80: np. wykonać połączenie, odebrać połączenie a także ustawień poszczególnych funkcji. Użytkownik ma dostęp do zasobów systemów za pomocą telefonu komórkowego poprzez ustawiony numer DID. Kiedy połączenie jest odebrane system dopasowuje Calling Line ID ( identyfikację linii) do telefonu komórkowego oraz umożliwia wybór tonowy Użytkownikowi.


-Green IT - iPECS eMG80 pracuje w systemie green IT, oznacza to, że podczas określonych przez Użytkownika porach dnia ( przerwy wakacyjne, noce), gdzie system nie jest użytkowany, Administrator systemu może zaprogramować iPECS eMG80 w taki sposób aby system automatycznie odłączał zasilanie telefonów systemowych i analogowych w podanych okresach czasowych. Dodatkowo automatyczna kontrola zasilania może być zarządzana bezpośrednio przez Administratora Systemu poprzez Panel Administracyjny ( Web Admin).


© 2012. Centrum Teleinformatyki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl