Dostarczamy rozwiązania takich producentów jak:


Znajdziesz nas na:

    


Zapraszamy na nasze
     aukcje na:

  

Centrale telefoniczne LG Ericsson

Centrale telefoniczne LG Ericsson

Centrale telefoniczne Panasonic

Centrale telefoniczne Panasonic

Aparaty telefoniczne przewodowe

Aparaty telefoniczne bezprzewodowe

A120
A120
Cena: 69.00 zł
A220
A220
Cena: 79.00 zł
A420A
A420A
Cena: 176.00 zł
C530
C530
Cena: 155.00 zł
C530IP
C530IP
Cena: 326.00 zł
DX800A
DX800A
Cena: 899.00 zł
E630H dodatkowa słuchawka
E630H dodatkowa słuchawka
Cena: 417.00 zł
SL400H słuchawka dodatkowa
SL400H słuchawka dodatkowa
Cena: 429.00 zł

Urządzenia biurowe

KX-FA52
KX-FA52
Cena: 109.47 zł
KX-FA83
KX-FA83
Cena: 145.14 zł
KX-FA84
KX-FA84
Cena: 391.00 zł
UG-3221
UG-3221
Cena: 239.85 zł
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.


POLITYKA PRYWATNOŚCI RODOW dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, w związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności


1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Gizów 6 KRS: 0000163746, NIP: 527-22-42-895, REGON: 016046981.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.


2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. z siedzibą przyul. Gizów 6 01-249 Warszawa

W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

- listownie na adres: ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa

- poczty elektronicznej: cti@cti.waw.pl

- telefonicznie: 22 314 44 44

- faksem: 22 314 44 45


3.  Zbieranie danych osobowych

1. Centrum Teleinformatyki Sp.  z o.o. zbiera dane dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci. 

2.  Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie.

  3.  W przypadku założenia konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu oraz podaje następujące dane:

  a) imię i nazwisko;

  b) adres e-mail;

  d) Adres klienta, adres dostawy, adres płatnika (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i   miejscowość);

  e) numer telefonu;

  f)  W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

  4.  Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

  5.  W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym bez zakładania konta, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

  a) adres e-mail;

  c) imię i nazwisko;

  d) adres klienta, adres dostawy, adres płatnika (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

  e) numer telefonu;

  f)  W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

        

  6.  Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny).4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. zawierania i realizacji umowy sprzedaży, bądź innej umowy, która może być zawarta w dowolny sposób np. doręczenie zamówionych towarów. Przetwarzamy dane osobowe podane przez ciebie przy zakupie towaru takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli zakupy dokonywane są za pośrednictwem konta , dodatkowo ustawione hasło.
  2. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków
  3. dochodzenia swych roszczeń np. dochodzenie zaległych płatności
  4. Wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych, księgowych oraz celach archiwizacyjnych
  5. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu


5. Kategorie odbiorców danych osobowych

  1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Centrum Teleinformatyki Sp.  z o.o.
  2. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Są to: biura podatkowo rachunkowe, firmy kurierskie, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi banki oraz organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.


6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane


Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.


7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe


Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii,sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo danych osobowych

Centrum Teleinformatyki Sp.  z o.o. stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
Centrum Teleinformatyki Sp.  z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane osobowe.

© 2012. Centrum Teleinformatyki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl